прати
RSS канал на статиите на БГ Кредит
Меридиан Мач
www.bggp.net
Лаптопи
Real estate
Банка ДСК предлага нов продукт – срочен влог „ДСК Палитра”
дата: 2009-04-07

От 7 април т.г. Банка ДСК въвежда нов продукт – срочен влог „ДСК Палитра”.

Влогът може да бъде открит в лева, евро и щатски долари. Титуляр на влога може да бъде всяко пълнолетно физическо лице, като минималните суми за неговото откриване са 2 000 валутни единици.

Срокът на влога е 6 месеца, със служебно подновяване на срока.

Лихвените периоди са шест, всеки с трайност 1 месец. Лихвеният процент нараства за всеки следващ лихвен период. След изтичането на първоначално договорения срок олихвяването за следващия 6-месечен период се повтаря по първоначалната схема.

Лихвената надбавка за суми от и над 30 000 лева/евро е 0,5%, приложима за всяко от лихвените нива както през първоначалния, така и през подновения срок.

Лихвата се изплаща в края на всеки лихвен период, т.е. месец, чрез капитализиране. Начислената лихва се прибавя към внесената сума и през следващия лихвен период лихва се начислява върху общата сума.

Възможно е довнасяне на суми до края на третия месец на първоначално договорения срок и до края на третия месец на служебно подновения срок чрез внасяне на пари в наличност или чрез прехвърляне на суми от други влогове и сметки в Банка ДСК..

При частично теглене на сума или при предсрочно закриване на влога не се изплаща лихва за непълния период.източник: БГ Кредит
Loading...
Още новини:
MKB Unionbank предлага депозит Гранд с гарантирана лихва 8.18%
0% оскъпяване за картодържателите на Пощенска банка в Лазерен Дентал Център
108 ученици от цялата страна получават стипендии от Пощенска банка в размер на 500 лева
8.70% лихва по едногодишните депозити в лева предлага Райфайзенбанк
Eurobank EFG е избрана за „Най-добра банка в Гърция” за 2008 г. от сп. “Euromoney”

Още теми:
Банка Булбанк (Bulbank)
Банка Български кредит
Банка ДСК (DSK bank)
Банка Пиреос (Piraeus Eurobank)
Българо американска кредитна банка (БАКБ, BACB)
<