Такси

определени суми, които се плащат от клиенти на банката за ползваните банкови услуги, улеснения и други

Такси

определени суми, които се плащат от клиенти на банката за ползваните банкови услуги, улеснения и други

Тарифа

официално установена система от норми за облагане, заплащане на такси, комисиони, разноски, лихвени проценти, събирани от банките по предлаганите от тях услуги

Тарифа

официално установена система от норми за облагане, заплащане на такси, комисиони, разноски, лихвени проценти, събирани от банките по предлаганите от тях услуги

Текуща бюджетна сметка

банкова сметка за съхранение на пари на разпоредителите с бюджетни средства и пари, отпуснати от бюджета на други лица

Текуща бюджетна сметка

банкова сметка за съхранение на пари на разпоредителите с бюджетни средства и пари, отпуснати от бюджета на други лица

Текущи активи

активи, непоказващи слабости, които биха застрашили изплащането им съгласно договорената схема. Такива активи са структурирани правилно и са осугурени във всяко отношение

Текущи активи

активи, непоказващи слабости, които биха застрашили изплащането им съгласно договорената схема. Такива активи са структурирани правилно и са осугурени във всяко отношение

Транзакции

касови потребности на външната търговия, например внос на стоки и услуги

Транзакции

касови потребности на външната търговия, например внос на стоки и услуги