5.9% лихва за кредит Автомобил от Алианц Банк България

Нови, по-добри условия и лихви по автомобилните си кредити предложи Алианц Банк България. Лихвата по кредита за нов автомобил е вече 5,9% в лева и в евро, като максималният размер на кредита е до левовата равностойност на 50 000 евро. Освен по-ниска лихва, Алианц Банк България увеличи и срока за изплащане на кредита на 6 …

Кредит за студенти и докторанти, чрез електронните канали на Банка ДСК

От 25.02.2011 е достъпна нова възможност – подаване чрез Интернет на електронно искане за студентски кредит от корпоративния уебсайт на Банка ДСК (www.dskbank.bg) и интернет банкирането ДСК Директ(www.dskdirect.bg). Учащите могат да финансират обучението си чрез кредит от Банка ДСК, обезпечение за което дава държавата, като изплащането може да започне след дипломрането на студента / докторанта …

Банка ДСК предлага услугата кеш бак (cash back) в малките населени места

Банка ДСК обогатява практиките си на корпоративна социална отговорност с въвеждането на улеснения за клиентите си в малките населени места. Масовата практика получаването на заплатите, пенсиите, помощите за безработни и майчинство да става чрез банкова карта. Тази практика понякога е свързана със затруднения за теглене на пари в брой в малките населени места, където няма …

Банка ДСК с промоция по жилищни и ипотечни кредити

Банка ДСК започва промоция по жилищни и ипотечни кредити в лева и евро под основния апел "Сега е моментът за нов дом". Промоционалните условия са в сила от 15 юни до 20 август 2020 г. включително. В тях се предвижда финансиране до 100% от стойността на сделката по закупуването на имот, и освобождаване на кредитополучателите …

Банка ДСК предлага нов продукт – срочен влог „ДСК Палитра”

От 7 април т.г. Банка ДСК въвежда нов продукт – срочен влог „ДСК Палитра”. Влогът може да бъде открит в лева, евро и щатски долари. Титуляр на влога може да бъде всяко пълнолетно физическо лице, като минималните суми за неговото откриване са 2 000 валутни единици. Срокът на влога е 6 месеца, със служебно подновяване …

Банка ДСК предлага нови промоционални лихви по срочни влогове в лева и евро

От 1 април т.г. Банка ДСК стартира промоционална кампания по срочни влогове в лева и евро за физически лица. Тя ще продължи до 29 май 2009 г. Кампанията обхваща всички новооткрити срочни влогове на физически лица в лева и евро за срок от 1, 3, 6 и 12 месеца. Минималната сума за откриването на такъв …

КТБ с разширен състав на Надзорния съвет

На проведеното днес, 25.03.2009 г. извънредно общо събрание на акционерите на Корпоративна търговска банка АД бяха приети промени в Устава на банката. Надзорният съвет на банката променя своята численост от трима на петима членове. Към досегашните членове на Надзорния съвет на КТБ – Цветан Василев – председател и членове Златозар Сурлеков и Янчо Ангелов, извънредното …

Банка ДСК откри нов офис в Пловдивския мол

Ново поделение откри Регионален център Пловдив на Банка ДСК. Офис „Мол Пловдив” се помещава в Пловдивския мол на ул. „Перущица” № 8 в града под тепетата. Той ще посреща своите клиенти през цялата седмица от понеделник до неделя вкл. от 10.00 до 22.00 ч. без прекъсване. Телефоните за връзка там са: 032/ 272 180 и …

Пощенска банка е официална банка на „Стройко 2000”

Пощенска банка ще участва в пролетното издание на строителното изложение „Стройко 2000”, което ще се проведе от 25 до 31 март 2009 г. в Националния дворец на културата. Банката ще представи своите продукти и услуги, както и актуални промоции по кредитни карти и разнообразни дългосрочни и краткосрочни депозитни продукти. Посетителите на „Стройко 2000” ще научат …

Спестовна сметка „Мега” спечели голямата награда „Финансов продукт на годината”

Пощенска банка спечели голямата награда „Финансов продукт на годината” за спестовна сметка „Мега” на специализираното финансово изложение „Банки, Инвестиции, Пари”, което се провежда в Международния панаир, Пловдив, от 4 до 6 март под патронажа на министъра на финансите Пламен Орешарски. Банката спечели още наградите в категории „Депозитни продукти и влогонабиране” за спестовна сметка „Мега” и …