прати
RSS канал на статиите на БГ Кредит
Меридиан Мач
www.bggp.net
Лаптопи
Real estate
Лизинг на автомобили и техническо оборудване в България
дата: 2007-09-24


„Ванто Лизинг” ООД

„Ванто Трейд Ауто” АД е една от първите частни фирми в автомобилния бизнес в България. Основана е през 1990 г. и бележи успеха на своето развитие чрез широкия обсег на своята дейност (Плевен, Русе, Добрич, Стара Загора и Ямбол) и модерната сервизна база, открита през 1996 г.

Основната дейност на „Ванто Трейд Ауто” обхваща комплексно обслужване на земеделски стопанства с машини, сервиз и резервни части. Фирмата работи с редица утвърдени чуждестранни производители на земеделска техника, прикачен инвентар, резервни части, аксесоари за леки автомобили, масла и др.

През 1992 г. частната фирма започва внос на тежкотоварни автомобили в България като оторизиран дилър на италианската фирма IVECO, а от 1997 г. насам е официален вносител на фирми като New Holland, Gaspardo, Nardi, Breviglieri, OMA, Fantini, Ravaro.

С цел стимулиране и развитие на българското земеделие, от 1993 г. насам „Ванто Трейд Ауто” създава своя лизингова компания „Ванто Лизинг” ООД. Фирмата се стреми да поддържа актуални оферти за българския производител.

Условията, при които можете да вземете машини на лизинг са следните:

- за тракторите и комбайните - 20% авансова вноска и лизинг до 5 години
- за прикачния инвентар – 30 % авансова вноска и лизинг до 3 години

Предвид бързото развитие на пазара и разнообразните нужди на клиентите, „Ванто Лизинг” предлага още две възможности за кредитиране.

а/ Държавен Фонд „Земеделие”
„Ванто Лизинг” поддържа партньорски отношения с ДВ „Земеделие” и някои търговски банки. В случай, че клиентът иска да закупи земеделска техника, фирмата предлага своето съдействие при кандидатстването за финансиране по инвестиционните програми за земеделска техника.
б/ „Агрокредит” на Райфайзен Банк
Офертата на Райфайзен Банк визира всички юридически лица, които желаят да закупят нова/употребявана селскостопанска техника. При подаване на пълен комплект документи за кандидатстване банката издава своето решение в срок от 5 работни дни.

Условия за отпускане на кредит:

Банката финансира до 80 % от продажната цена без ДДС. Размерът на кредита не може да превишава 120 000 евро, а срокът за погасяването му е до 60 месеца.

Погасяване: Главницата се погасява на равни месечни вноски, започващи от месец август. Лихвата се изплаща месечно върху остатъка от главницата. Банката предлага и гратисен период, съобразен със сезонността.

Лихвата, в зависимост от срока за погасяване, варира между 8 % и 8, 5 %. При срок за погасяване 1 или 2 години, лихвата е 8 %, а за 3,4 или 5 години – 8, 5 %.

Комисионната, която банката взема за управление, за изплащане на кредит в срок до 2 години възлиза на 1 % върху размера на кредита, а в срок до 5 години – 1,5 %.

В изискванията на банката по обезпечаване на кредита влизат:

1. Особен залог върху закупената селскостопанска техника
2. Застраховка "Каско на селскостопанската техника" в полза на банката, валидна за целия срок на действие на кредита.

За да кандидатства успешно за „Агрокредит” на Райфайзен Банк, кредитоискателят трябва предостави следната информация и документи:

1. Оферта или проформа фактура за закупуваната селскостопанска техника.
2. Декларация за свързаност и кредитна задлъжнялост /по образец, предоставен от Банката/.
3. Съдебна регистрация, код по БУЛСТАТ, удостоверение за данъчна регистрация на дружеството.
4. Удостоверение за актуално състояние с валидност не повече от 1 месец.
5. Учредителен акт (дружествен договор, устав) на кредитоискателя.
6. Оригинален протокол на съответния компетентен орган за вземане на решение за искане на банков кредит, като исканият кредит и предлаганото обезпечение бъдат точно конкретизирани.
7. Баланси и отчети за приходи и разходи, данъчни декларации за последната година.
8. Разбивка на ДМА, вземания и задължения.
9. Копие на личната карта на представляващия фирмата.

През 2006 г. „Ванто Лизинг” ООД става член на „Българска асоциация за лизинг” (БАЛ), която обединява лизингови компании и лизингови брокери. Според Теодор Маринов, съпредседател на БАЛ, Асоциацията представлява над 80 % от лизинговия пазар в България. БАЛ е продукт от сливането на „Българска асоциация за развитие на лизинговите компании” и „Българска асоциация за развитие на лизинговия бизнес”. Освен това БАЛ е пълноправен член на Европейската федерация на асоциациите на лизинговите компании Leaseurope.

Основните цели и задачи на Асоциацията се изразяват в 1) подобряване на търговското и данъчното законодателство по отношение на лизинговите дейности; 2) следене на развитието на лизинговия пазар и неговото отразяване чрез публично публикуване; 3) популяризиране на лизинга като начин на финансиране; 4) насърчаване на лоялната конкуренция на лизинговия пазар и 5) участие в международни форуми и организации, свързани с лизинговия бизнес.

За контакти:
Адрес: 1138 София, кв. Горубляне
бул. Самоковско шосе № 99
Тел./факс: 02/ 975 3168, 975 3169
e-mail: [email protected]„Аксон България” АД

Фирмата е официален вносител на OPEL и резервни части за тях. Извършва продажба на нови леки автомобили марка OPEL и оторизиран сервиз на автомобили OPEL.

На сайта на фирмата настоящите и бъдещи клиентите могат да се запознаят с новите модели на марката, ценовите листи, да конфигурират желания автомобил и да се информират относно лизинговите условия, които предлга „Аксон България”АД.

За да се възползвате от възможността да се сдобиете с нов автомобил на лизинг, трябва да направите застраховка „Гражданска отговорност” и да платите данъците и таксите по регистрация.

Необходими документи за физически лица: искане по образец, копие от двете страни на личната карта и свидетелство за съдимост.

Необходими документи за юридически лица: искане по образец; Актуален устав, Учредителен акт или дружествен договор; копия от всички съдебни решения; съдебно удостоверение за актуално правно състояние, издадено не по-рано от 1 месец от датата на искането; регистрация по БУЛСТАТ и НРД; копие от личната карта на титуляра на фирмата.

„Аксон България” АД предлага

1) лизингова схема без оскъпяване за целия период. Понастоящем лизинговата й схема е:

Срок на лизинга: 12 месеца 24 месеца 36 месеца 48 месеца
Начална вноска: 20 %
Пълно „КАСКО”: 5,5 %
Оскъпяване” 0 %
Еднократна такса 2 % 2 % 3 % 3 %

2) лизингова схема с оскъпяване. Лизингови партньори: „И Еф Джи” Ауто Лизинг ООД (EFG Leasing) и Пиреос Авто Лизинг България (Piraeus Leasing).

Условията за лизинг по схемата на EFG Leasing на нови леки, лекотоварни и тежкотоварни автомобили визира физически лица, малки, средни и големи фирми. Минималната встъпителна вноска е 10 %, като само за големи фирми тя варира от 5-10 %. Лихвеният процент за физически лица е 9 %, за малки фирми (с приходи от продажби до 1 млн. лева) – 8, 85 %, за средни фирми (с приходи от продажби 1-4 млн. лева) – 8, 25 %, а за големи фирми (с приходи от продажби над 4 млн. лева) – 7, 45 %. Коминисионната за управление при лизинг до 24 месеца за физически лица и малки фирми възлиза на 1, 25 %, а за средни и големи фирми – 0, 75 %. За по-дълъг срок се добавя по 0.25% за всяка следваща година.

Други условия:

Лизингодател:

- За автомобили без право на данъчен кредит - EFG Auto Leasing
- За автомобили с данъчен кредит - EFG Leasing
Размер на сделката: Минималната главница за лизинг е € 5,000, без горна граница.
Срок на лизинга: от 12 до 60 месеца.
Остатъчна стойност:

a) за леки автомобили:

При договори за срок от 24 месеца – до 30% от доставната стойност;
При договори за срок от 36 месеца – до 25% от доставната стойност;
При договори за срок от 48 месеца – до 20% от доставната стойност;
При договори за срок от 60 месеца – до 10% от доставната стойност.

b) За лекотоварни и тежкотоварни автомобили максималната остатъчна стойност е 10%.

Остатъчната стойност се заплаща заедно с последната месечна вноска.

Валута на сделката: Евро.

Изплащане : Цената на автомобила се изплаща на равни месечни вноски, в лева или евро по избор на клиента. Първата вноска е платима един месец след плащането към доставчика.

Финансиране на ДДС: Клиентът заплаща на EFG Leasing еднократна лихва върху финансирания ДДС, в размер на 2. 25 лв за всеки 100 лв главница, при подписване на договора за лизинг.

Застраховка: Застраховката „Гражданска отговорност” и „Каско” се сключва чрез застрахователен брокер Марш, на името на EFG Leasing. Клиентът може да избере един от следните застрахователи - Бул Инс, Орел или Евроинс.

За повече информация посетете сайта на фирмата или използвайте посочените по-долу контакти.

Необходими документи за кандидатстване:

За физически лица: искане за лизинг, с приложена оферта от доставчика, копие от личната карта и служебна бележка за доходи.

За фирми: искане за лизинг, с приложена оферта от доставчика; финансови резултати за две пълни години и за текущия период; данъчна декларация за предходната година; декларация по ДДС за последните 3 месеца; последна съдебна регистрация и лична карта на представляващия.

Контакти:
„Аксон – България” АД
София 1784, ж.к. “Младост 4”, бул. Ал. Малинов
(+359 2) 975-38-40; (+359 2) 975-39-40;
факс: (+359 2) 975 31 03; e-mail: [email protected]
сайт: http://www.axon-opel.com/


„Афин Лизинг”

Фирмата е клон на Afin Leasing A.G.,в която Iveco има участие. Афин Груп предлага местен и презграничен лизинг в Централна и Източна Европа и Прибалтийските републики за транспортни средства с марката Iveco. „Афин” е ориентирана към средно големи фирми. Освен транспортните средства Iveco, фирмата предлага на лизинг надстройки, ремаркета и полуремаркета. Iveco има договори с някой от най-големите производители на надстройки и ремаркета в Европа, като Kogel (Германия), Rolfo (Италия) и др.

„Афин България” финансира и преоборудване на място, одобрено от Iveco. По данни на Българската асоциация за развитие на лизинговия бизнес, „Афин България” държи 55 % пазарен дял от лизинговия пазар на тежкотоварни и лекотоварни автомобили Iveco, както и 21 % от общия лизингов пазар за 2002 г.

„Афин Лизинг” предлага широка гама решения за закупуване, отдаване под наем и лизинг на всички видове нови и употребявани превозни средства, а също така оборудване, ремаркета и полуремаркета.

Фирмата предлага професионално обслужване и коректен отговор на търсенията на клиента чрез намирането на финансов продукт и услуги, обвързани с нуждите и възможностите на клиента.

За повече информация относно лизинговите условия на фирмата, моля, използвайте контактите по-долу.

Контакти:
гр. София, ул. „Райко Алексиев” 113
тел.: 02/9701 700
факс: 02/9701 701
e-mail: [email protected]
„БЦ Лизинг Русе” ЕООД


„БЦ Лизинг Русе” ЕООД


Центърът за подпомагане на МСП е регистриран през януари 1996 година като нестопанска организация от следните организации-учредителки: Регионален съюз за стопанска инициатива, Община Русе, Русенска търговско-индустриална камара и Стопанска камара-Русе. Той започва да функционира през април 1996 година и до настоящия момент работи ефективно благодарение както на усилията на своя персонал и привлечените консултанти, така и на сътрудничеството от страна на Делегацията на Европейската комисия и програма EURADA-PHARE.

Основната мисия на БЦП МСП- Русе е да подпомага с всички възможни средства бизнеса в гр. Русе и Русенски регион – особено малките и средни предприятия, и да стимулира тяхното развитие, както и да координира, обхваща и допълва дейността на всички организации и структури, подпомагащи малките и средни предприятия и да установява контакти на местно, национално и международно ниво.

„БЦ Лизинг Русе” ЕООД е основан от БЦП МСП Русе през 2000 г., като последният е единствен съдружник в него и единствен негов собственик. Дружеството е логично продължение и развитие на дейността, свързана с реализация на проекта „Машинен лизинг” от страна на Бизнес Център за подпомагане на малки и средни предприятия Русе (БЦП МСП Русе). Проектът е финансиран от Федералното Канцлерство на Република Австрия чрез Министерството на външните работи на Република Австрия.

Основният предмет на дейност на „БЦ Лицинг Русе” ЕООД е извършване на лизингови сделки с приоритет скючване на договори за финансов лизинг. Дейността си дружесвото извършва по схемата и принципите на австрийското лизинговодружество BA CA Leasing GmbH Wien. От края на 2002 г. „БЦ Лизинг Русе” обслужва и част от фондовете по проект „Възстановяване на влажни зони и намаляване на замърсяването”.

Дружеството определя своята мисия като: допринасяне за икономическото развитие на страната чрез предоставяне на възможността за закупуване на машини, технологично оборудване и превозни средства чрез лизинг.

„БЦ Лизинг Русе” ЕООД предоставя кредити и лизинг на малки и средни предприятия и земеделски производители при годишна ефективна лихва 12 %.

Условия за кредит: горната граница на финансиране е 20 000 лв. без необходимост от собствено участие. Срокът за изплащане на кредита е до 36 месеца. Гратисен период: до 6 месеца.

Условия за лизинг: горната граница на финансиране е 100 000 вл. с необходимост от собствено участие минимум 20 %. Срокът за изплащане е до 60 месеца, а гратисният период може да бъде до 3 месеца.

Лихвеният процент при пресрочване е 3 % месечно (0,1 % на ден). Погасителните вноски са анюитетни и се плащат на месец или на три месеца и се коригират, ако са настъпили значителни промени в основния лихвен процент на БНБ.

Обезпечаването на кредита/лизинга става чрез поръчителство от трети лица, залог или особен залог върху вещ, ценни книжа, вземания, ипотека върху недвижимо имущество или парична гаранция от гаранционен фонд, банка или трети лица.

При интерес да кандидатства, клиентът трябва да предвиди като разход следните такси:

1. такса за разглеждане на искането за отпускане на кредит/лизинг: 36 лв с ДДС, невъзвръщаем при отказ. Таксата е дължима до 3 работни дни след приемане на искането за отпускане на кредит/лизинг и придружаващите документи.
2. такса за обслужване на договора за кредит/лизинг: 1 % от сумата на кредита/лизинга, но не по-малко от 48 лв. с ДДС. Таксата е дължима от Кредитополучателя/Лизингополучателя в рамките на 15 дни от подписването на договора.
3. при евентуално подписване на договор се извършва нотариална заверка на подписите. Таксата за заверка се плаща от Кредитополучателя/Лизингополучателя.

Допълнително условие: За да се сключи договор за кредит/лизинг е необходимо утвърждаване от страна на Кредитния съвет към „БЦ Лизинг Русе” ЕООД.

Необходими документи за кандидатстване за кредит/лизинг:

А. Документи за фирмата-заявител:

o Молба - искане за отпускане на заем (формулярът се получава в БЦ Лизинг Русе ЕООД; може да се изтегли и от WEB-страницата на БЦ Лизинг Русе ЕООД);
o Информационен формуляр (формуляр, който трябва да се попълни надлежно и добросъвестно; получава се в БЦ Лизинг Русе ЕООД; може да се изтегли и от WEB-страницата на БЦ Лизинг Русе ЕООД);
o Копие от удостоверението за първоначална съдебна регистрация на фирмата - заверено от фирмата;
o Копия на удостоверенията за съдебни решения, свързани с промени в първоначалната регистрация - заверени от фирмата;
o Копие на съдебно удостоверение за актуално състояние на фирмата валидно към датата на кандидатстване - заверено от фирмата;
o Копие на учредителен документ (дружествен договор, устав, ...) - заверено от фирмата (за юридическите лица;
o Копие на удостоверението за регистрация в данъчната служба - заверено от фирмата;
o Копие на двете страни на талона БУЛСТАТ - заверено от фирмата;
o Удостоверението за наличие или липса на задължения към държавата чл. 87, ал. 6 от ДОПК, издава се от НАП.
o Протокол от Общото събрание (съответно управителния орган на фирмата-кандидат, с решение за кандидатстване за финансов лизинг, подписан от всички членове на управителния орган, с посочване на лицето, което ще представлява фирмата по доовора за заем (за юридическо лице);
o Копие на двете страни от личната карта на лицето представляващо фирмата;
o Декларация относно точния адрес на управление, попълва се при подписване на договора;
o Удостоверение за липса на съдебно-изпълнително производство;
o Спесимен на подписа на лицето, определено (упълномощено) да подписва всички документи, свързани с договора за заем/лизинг - полага се лично в БЦ Лизинг Русе ЕООД;


Б. Финансово-счетоводни документи:

o Баланс и отчет за приходите и разходите за последните две финансови години - заверен от главния счетоводител на фирмата и от фирмата; за фирмите, подлежащи на одит и от одитора; (Желателно е да се представи и по-подробна информация за посочените в балансите задължения на фирмата, за структурата на капитала - основен, допълнителен, резерви);
o Копие на данъчната декларация за последните две финансови години - заверена от главния счетоводител на фирмата и от фирмата;
o Отчет за приходи и разходи за текущата година - заверен от главния счетоводител на фирмата и от фирмата;
o Препоръчва се и представяне на препоръка(и) от обслужващата(ите) банка(и), най-вече в случаи на обслужвани кредити;
o Информация за развитието на фирмата от нейното създаване до момента на кандидатстване и прогноза за периода, обхващащ договора за кредит.


В. Допълнителни документи (при поискване):
При поискване от страна на БЦ Лизинг Русе ЕООД фирмата-заявител трябва да е готова да представи допълнителни документи и информация за своето развитие, за своите планове и за своето финансово състояние.

Контакти:
„БЦ Лизинг Русе” ЕООД
7000 Русе, България ул. Църковна Независимост 35
Тел.: +359 82 821 472
Факс: +359 82 821 472
e-mail: [email protected]"Еврокамион" ЕООД

"Еврокамион" е единственият официален представител на MAN Nutzfahrzeuge AG за България и предлага цялата гама транспортни средства на немския концерн – камиони MAN, автобуси MAN и Neoplan. Фирмата е член на СВАБ (Съюза на вносителите на автомобили в България).

„Еврокамион” предлага на своите клиенти комплексно обслужване и постоянна складова наличност от над 5 000 позиции. Освен нови автомобили „Еврокамион” извършва продажби на употребявани автомобили, оригинални резервни части и аксесоари.

През 2006 г. отвори врати продажбено-сервизният център - МАН Център София, най-модерният на Балканите. Комплексът е разположен на бул.”Сливница” 618 върху терен от 23 000 кв.м. с разгърната застроена площ от 16 000кв.м. Новият център разполага с административна сграда, учебен комплекс, сервиз, оборудван с най-модерните технологии в сервизното обслужване, магазин за резервни части и аксесоари с постоянна наличност от над 5000 позиции. Новият МАН Център е построен изцяло по стандартите на концерна МАН и е най високотехнологичният и модерен комплекс на Балканите. Той е оборудван от водещи немски фирми в сервизното и интериорното обзавеждане.

Основни партньори на дружеството са: МобилТрейд, МобилРент, списания за автомобили, туризъм и строителство и др.

Лизингови оферти на „Еврокамион”:

1) Лизинг на нови автомобили – до 48 месеца при 10 % първоначална вноска.
2) Лизинг на употребявани автомобили – до 36 месеца.

Фирмата предлага отстъпки при плащане в брой до 5 работни дни.

Контакти:
„Еврокамион” ЕООД
1331 София, бул. "Сливница" No618
тел:+359 2 8128100, факс:+359 2 8128101
[email protected]Информационен Бизнес Център Сунгурларе (ИБЦ Сунгурларе)

Услуги, Лизингови условия, Контакти

Информационен бизнес център Сунгурларе е създаден по проект JOBS, осъществяван от Министерството на труда и социалната политика с подкрепата на програма за развитие на ООН (ПРООН), и стартира своята дейност през септември 2001 г.

ИБЦ Сунгурларе е член на асоциация "Национална мрежа за бизнес развитие" (НМБР) - сдружение на организациите, подпомагащи малкия бизнес и предприемачеството в България.

Мисията и целите на Центъра визират конкретно развитието и благоденствието на малкия, средния и фамилния бизнес в региона на Община Сунгурларе. Стремежите му са свързани със насърчаване на заетостта чрез осъществяване на комплекс от дейности и бизнесуслуги, генериране на нови идеи и обмен на опит и информация.

ИБЦ Сунгурларе предоставя на своите клиенти комплексно обслужване, обхващащо следните възможности:

- Разработване на бизнес план, маркетингова и рекламна стратегия
- завеждане на обучителни семинари относно: „Започнете своя бизнес”, компютърна грамотност, езикови курсове и др.
- офис услуги: текстообработка, рекламни материали, дизайн на уеб-страници, копирни услуги и факс
- информационни услуги: достъп до интернет, информация за пазари в страната и чужбина и информация по заявка на клиента.

ИБЦ Сунгурларе предлага финансов лизинг по проекта на JOBS. С оглед изразходване на средствата, финансовият лизинг може да послужи за закупуване на: производствено оборудване, селскостопанска техника и/или оборудване в сферата на услугите.

Предимствата на финансовия лизинг на JOBS са: Не се изисква обезпечение под формата на ипотека или залог, лихвеният процент е по-малък в сравнение с този в банките, гратисният период може да се ползва еднократно или на части – в зависимост от сезонността на бизнеса, а при предсрочно погасяване на задълженията по лизинговия договор не се дължи лихва.

За финансов лизинг могат да кандидатстват микро и малки фирми, семеен бизнес; стартиращи предприемачи; селскостопански производители и безработни с добри бизнес идеи.

Лизингови условия:

Максимален размер на лизинга: 25 000 лв.
Срок за изплащане на лизинга: до 3 години
Гратисен период: 6 месеца
Основен лихвен процент: 10 %
Погасяването на лизинга става с равни месечни вноски, като встъпителната вноста е в размер на минимум 20 %.

За безработните лизинговата схема е следната:

Максимален размер на лизинга: 5 000 лв.
Срок за изплащане на лизинга: до 4 години
Гратисният период е до 6 месеца при лихвен процент +5. Погасяването става на равни месечни вноски, а встъпителната вноска е минимум 10 %.

Контакти:
ИБЦ Сунгурларе
ул. "Георги Димитров" 6 гр. Сунгурларе обл.Бургас България 8470
тел.: 55714045
факс: 55714045


Лизингова компания „Геомит”

Фирмата е създадена през 1993 г. от Георги Лайков, със седалище в гр. Пловдив, в отговор на необходимостта от обновяване на селскостопанската техника в България. Предметът на дейност на фирмата обхваща вносът на следната техника: комбайни, трактори, прикачен инвентар и резервни части. Преди повече от 10 години, с оглед възможностите на българските производители, „Геомит” прераства в Лизингова компания, която днес е една от водещите фирми, вносител на втора употреба селскостопанска техника. Днес компанията работи успешно с четири немски фирми и доставя комбайни и трактори от всички съществуващи марки на пазара.

Лизингови схеми и условия:

1/ Чрез Държавен фонд “Земеделие” – линията за пряко кредитиране. При този вариант бихте могли да закупите техника – нова или втора употреба. Участието на купувача е 30% от стойността на машината, а останалите 70% се кредитират от ДФ “Земеделие”. Първоначалната вноска е 10% от стойността с включен ДДС и се заплаща при сключването на договора между Клиента и Доставчика. Оставащите 20% се заплащат на фирмата Вносител – на разсрочено плащане, чийто срок е въпрос на договаряне между страните. Периодът на изплащане на нова машина е 4 години, а за техника втора употреба е 2 години, при 6 месеца гратисен период и 6% годишна лихва върху кредита.

2/ БЕЗЛИХВЕН ЛИЗИНГ – най-изгоден за земеделските стопани. Срокът на този лизинг е една календарна година, а първоначалната вноска е 60% от стойността на машината. Останалите 40% купувачът трябва да изплати в рамките на тази една година – като сам той определя датата, на която да се издължи. Времето за отпускане на кредита е 2 часа. Залог за този вид лизинг е само самата машина, която остава собственост на фирмата до пълното й изплащане.

3/ Лизинг за две или три години с първоначалната вноска около 40% от стойността. При този вид лизинг има начисляване на лихви и месечно покриване на лихвите и остатъка от задължението. Тук отново гаранция е само машината, която се купува.

4/ Лизинг – при 15% първоначална вноска. Изисква банкова гаранция от страна на клиента за оставащите 85%.

5/ Фирмата работи успешно с Агенция Сапард и със фонд Земеделие. Ако желаете да си закупите нова машина чрез Сапард, фирма „Геомит” ще подготви целия пакет необходими документи за това.

Контакти:
4000 Пловдив бул. "Източен" 80
Бизнес център "Микрон" ет.1, офис 101
тел. 00359 32 634606, gsm: 0889 702 758
тел. / факс 00359 32 623775
е-mail: [email protected]
е-mail: [email protected]„Оптиком” ООД

Фирмата е основана през 1991 г., с основен предмет на дейност – внос, търговия на едро и дребно в страната със селскостопанска техника и резервни части.

С оглед нуждите и възможностите на клиентите, „Оптиком” ООД работи с фирми от Западна Европа, Украйна, Русия и Белорусия. От 1998 г. насам фирмата е изключителен представител за България на LANDINI S.p.A. (производител на трактори), от 2006 г. - официален представител на италианската групировка ARGO (производител на трактори LANDINI, VALPADANA и комбайни LAVERDA) и дилър за България на агромашините, произвеждани от английската групировка JCB.

Фирмата разполага с Център за селскостопанска техника, намиращ се в Индустриална зона, гр. Стара Загора. Там се предлага обучение и гаранционен и следгаранционен сервиз на предлаганите машини. Сервизът е на 24-часово разположение на клиентите.

„Оптиком” ООД предлага няколко начина за финансиране на покупка на селскостопанска техника:

1) инвестиционни програми на ДФ „Земеделие”
2) Лизингови схеми по програма JOBS
3) УниКредит Лизинг
4) АгроКредит на РайфайзенБанк
5) ПроЛизинг
6) HVB Лизинг
7) Юнион Лизинг
8) Кредитиране

Фирмата разполага с търговски и сервизни бази в следните градове: Стара Загора, Пазарджик, Пловдив, Харманли, Карнобат, Видин, Бургас, Ямбол, Павликени, Враца и Варна.

Контакти:
6003 Стара Загора, п.к. 85, бул. “Цар Симеон Велики”1А
тел.: 042/ 600 156; 600 792; 602 311
факс: 042/ 616 640
e-mail: [email protected]
e-mail:[email protected]
Сервизна база: 042/ 25 40 69, факс: 042/ 23 00 09
Демонстрационен център: 042/ 60 10 13Униконсултинг

Фирмата е продължение на бизнес модел започнат посредством основаването на “Унилизинг”ООД в началото на 2002 г. За по-малко от 2 години от амбициозен проект лизинговата компания прерасна в успешен бизнес. Дружеството сериозно разшири обхвата на своя бизнес като се утвърди на лизинговия пазар на леки и лекотоварни автомобили ,медицинска техника, професионална офис техника, комуникационно и мрежово оборудване, вендинг автомати и климатично оборудване. След успешния завършек на това начинание с продажбата на “Унилизинг” на най-голямата банка в страната, мениджърския екип взе решение да разшири дейността си в сферата на финансовите услуги.

Понастоящем „Униконсултинг” осъществява факторинг, лизинг, застрахователно посредничество и консултантски услуги.

Лизингови условия на „Униконсултинг”:

Процедурата е следната:

1) Униконсултинг закупува желаното от клиента оборудване или транспортно средство, като го предоставя на клиента за ползване във времето, съгласно срока на лизинговия договор.
2) Изплащането на лизинга става на равни вности, а погасителният план е съобразен с финансовите постъпления на клиента.
3) След изплащането на последната лизингова вноска, клиентът придобива собственост върху оборудването.

Контакти:
Централен офис:
гр. София 1407, кв. Хладилника, бул. Черни връх 70-72 (вход от ул.Орел)
тел.: (+359 2) 962 6666
факс: (+359 2) 962 7667
е-mail: [email protected]
web site: http://www.uniconsulting.net


източник: БГ Кредит
Още новини:
2007 – рекордна година за Райфайзен-Лизинг Интернешънъл
5.9% лихва за кредит Автомобил от Алианц Банк България
60% увеличение на базата данни отчита кредитното бюро на Експириън в България през 2007г.
60% увеличение на базата данни отчита кредитното бюро на Експириън в България през 2007г.
Deutsche Bank България реализира проекти за над 1,5 млрд. евро през 2007 година

Още теми:
Порше Лизинг БГ ЕООД (Porsche Leasing)
Агенциите за кредитен рейтинг в България
Агенциите за кредитен рейтинг в България (продължение)
Ай Би Ти Лизинг (IBT Leasing)
Алианц Лизинг & Сървисиз
<