прати
RSS канал на статиите на БГ Кредит
Меридиан Мач
www.bggp.net
Лаптопи
Real estate
УниКредит Булбанк (UniCredit Bulbank)
дата: 2011-04-12


На 27 април 2007 година се осъществява юридическото обединение на Хеброс”, „Биохим” и „Булбанк” под името УниКредит Булбанк. С това банката се превръща в най-голямата финансова институция в страната, държейки една четвърт от пазара. Групата „Уникредит” е най-голямата финансова институция в Европа и оперира в повече от 20 страни. Наред с дългогодишните отличия на Булбанк (девет поредни пъти носител на престижната награда "Euromoney Award for Excellence 2002" от авторитетното английско месечно издание "Euromoney", ежегодните признания на английското специализирано финансово месечно издание за региона на Централна Европа "Finance Central Europe" и други), УниКредит Булбанк продължава своето успешно развитие. Обединената УниКредит Булбанк получава най-високия рейтинг в България от Standard & Poor’s. Най-авторитетната рейтингова агенция в света Standard & Poor's определя рейтинг BBB+ на УниКредит Булбанк. Рейтинг BBB+ е в най-високата категория инвестиционен рейтинг заедно с ААА, АА и А. Краткосрочният кредитен рейтинг се потвърждава на А-2, а перспективата се определя на “стабилна”. Така УниКредит Булбанк има най-високият рейтинг, който влиятелната агенция е присъждала на българска банка досега.

УниКредит Булбанк предлага пълно банково обслужване и набор услуги за всички свои клиенти – от най-големите фирми до всеки отделен гражданин. Това важи напълно и в областта на кредитирането – от финансиране на крупни инвестиционни проекти до малки потребителски заеми.

Кредитиране на физически лица

По отношение на нуждите и потребностите на физическите лица, УниКредит Булбанк предоставя сравнително широка гама от кредити. Като се започне от ремонтни и довършителни дейности на дома през закупуването на жилище съвместно със строителна фирма до потребителски кредит, свързан с извънредни разходи.

УниКредит Булбанк лансира на пазара няколко възможности за кредитиране с различен фокус на действие.

Ипотечни кредити

Стандартният ипотечен кредит отговаря на нуждите на физически лица от покупка на жилищен имот, покупка на имот, предназначен за упражняване на дейността на лицата, работещи на свободна практика, строителство на къща или апартамент, довършителни, строителни и ремонтни дейности, ремонт (обновление) или реконструкция (функционална промяна). Няма ограничение към размера на кредита, стига да не надминава задължително 90% от договорената цена, а срокът за погасяването му в зависимост от целта варира от 7 до 25 години. Сред изискванията на Банката към кредитоискателя присъстват:

* базовият му доход да възлиза на 200 лева минимален нетен месечен доход
* съотношението Месечно задължение/Доход трябва да варира от 30 до 85 %, в зависимост от семейните доходи и разходи
* максималната възраст при изтичане на срока на кредита трябва да е 60 години за жени и 65 за мъже
* наличието на безсрочен трудов договор или дейност като ЕТ или свободни професии, или трудов стаж или период на осъществяване на дейността поне 1 година
* в връзка с обезпечаването на Банката, се налага законна или договорна ипотека върху закупувания със средствата на кредита имот и/или върху друг имот, собственост на кредитоискателя

Таксите и комисионите съгласно тарифата на Банката за притежатели на продуктов пакет Unico се ползват с намаление от 15 %, а за притежателите на продуктов пакет Unico VIP – 25 %. Лихвените условия са Базов лихвен процент (БЛП в момента е 4, 58%) на УниКредит Булбанк + договорна надбавка. Отново за притежателите на пакетни програми Unico и Unico VIP има отстъпки, възлизащи както следва на 0,05 и 0,1 процентни пункта.

За удовлетворяване нуждите на физическите лица от финансиране на строителство на нова къща или апартамент може да послужи ипотечният кредит „Строеж”. Сумата на кредита трябва да бъде до 90 % от договорената цена на новия имот, но не повече от 80 % от експертната/данъчната оценка на обезпечението. Срокът за погасяване е до 25 години. Банката предлага гратисен период до 18 месеца, по време на който се изплаща единствено лихвата (лихвеният процент се гради върху БЛП + надбавка), а изплащането на кредита става чрез анюитетни вноски или намаляващи плащания. Кредитоискателят задължително ипотекира земята, върху която ще се строи и настоящият имот.

Кредит „Мост” визира физическите лица, които имат нужда от финансиране на покупка на нова къща/апартамент, докато бъде продаден старият имот, с което се покрива изцяло или частично новата покупка.

Сумата на кредита възлиза до 90% от договорената цена на новия имот, но не повече от 80% от експертната оценка на обезпечението. Срокът за погасяване е до 10 години, като трябва да се изплати непокритата от продажбата на стария имот сума на кредита. Обезпечението, което изисква банката, касае учредяване на ипотека върху новия имот, който ще се купува, а в момента на продажбата на стария имот, стойността на новия следва да покрива непогасената част от кредита (с продажбата) съгласно изискванията за сума на кредита. Гратисният период трае до продажбата на стария имот, но не повече от 12 месеца. Лихвеният процент е стандартен: БЛП на Булбанк + надбавка, а изплащането става чрез анюитетни вноски или намаляващи плащания. Възможно е и частично погасяване – без плащане на такса за предсрочно погасяване до сумата от продаденото имущество.

Ипотечен Кредит „Прогрес” на УниКредит Банк е предназначен за физически лица, които се нуждаят от финансиране за покупката на нова къща/апартамент, докато клиентът изплаща друг кредит към Булбанк или друга банка.

Сумата на кредита възлиза до 90% от договорената цена на новия имот, но не повече от 80% от експертната оценка на обезпечението. Срокът за погасяването му е до 25 години. Банката изисква ипотека върху новия имот, който ще бъде закупен и втора по ред ипотека върху настоящия основен жилищен имот на клиента, в случай, че ипотеката на новия имот е недостатъчна. Гратисният период е до 12 месеца – за постепенно прехвърляне на плащанията от стария към новия дълг – своеобразен мост между двата кредита. През гратисния период лихвените плащания по новия кредит плюс вноските по стария се разглеждат като единна вноска. Лихвеният процент е стандартен, а изплащането става чрез анюитетни вноски или намаляващи плащания.

Наред с възможността на клиента да се възползва от Стандартния ипотечен кредит при необходимост от финансиране, свързано с непосредствена нужда от ремонт или реконструкция на настоящо жилище, УниКредит Булбанк предлага конкретно решение – Кредит „Обновление”. Сумата на кредита възлиза до 80% от експертната/данъчна оценка на обезпечението – недвижим имот, а срокът варира спрямо целта: Срокът за изплащане е до 7 години при ремонт (обновление) на апартамент/къща и до 10 години при реконструкция (функционална промяна) на имот. Обезпечението, което банката изисква е ипотека върху къщата/апартамента, който ще се ремонтира/ реконструира – трябва да представлява основно жилище на клиента. В случай, че обезпечението не е основно жилище – може да се изиска и допълнително обезпечение. Гратисният период при ремонт е до 6 месеца, вкл. периода на усвояване на сумите, а при реконструкция – до 12 месеца; сумите се усвояват до 6 месеца. Изплащането става чрез анюитетни вноски или намаляващи плащания. Лихвеният процент: БЛП на Булбанк + надбавка.

Кредитът за покупка на ново жилище съвместно със строителна фирма конкретно се дава с цел финансиране на строителна фирма при изграждане на жилищни сгради. След приключване на строителството ипотеката на всеки отделен апартамент (къща) се прехвърля върху клиента (купувач), който взема ипотечен кредит, директно покриващ фирмените задължения. Сумата на кредита за строителната фирма се определя съгласно изискванията на корпоративното кредитиране на УниКредит Булбанк, а за купувача – съгласно Стандартния ипотечен кредит. Срокът за погасяване е до 5 години за строителната фирма и до 25 години за клиента-купувач. Гратисният период за фирмата продължава докато започне да разпродава жилищата, но не повече от 18 месеца, а за купувача – до 6 месеца. Изплащането става чрез анюитетни вноски или намаляващи плащания. Базов лихвен процент на Булбанк + надбавка. Като обезпечение Банката изисква от:

- строителната фирма - ипотека върху земята и построеното върху нея до момента на кредитиране или върху учреденото право на строеж и построеното до момента. В случай че съществува се ипотекира друг имот на дружеството

- купувача - ипотека върху всеки отделен апартамент (къща)

Потребителският кредит на Уникредит Булбанк е друга възможност за физическите лица да получат финансиране при наложили се или предварително обмислени разходи. За получаване на такъв кредит може да кандидатстват физически лица с постоянно местожителство в страната и лица, работещи на безсрочен трудов договор или на свободна практика. Възрастта на кредитоискателя не трябва да надвишава 63 години за мъже и 60 години за жени при изтичане на срока на кредита, а съотношението Дълг/Доход варира съобразно нетния месечен доход на домакинството.

Размерът на потребителския кредит варира от 500 до 15 000 лева, а изплащането както следва: за суми до 1 000 лева – до 2 години, а за суми до 15 000 лева – до 7 години. Лихвените и тарифните условия, които Банката предлага са:

* Такса "Управление" за първата година от кредита - 0.85% от разрешената сума
* Такса "Управление" от втората година - 0.15% върху остатъчния размер на кредита

За да кандидатствате успешно за получаване на такъв кредит трябва да разполагате със следните документи: 1) искане за отпускане на кредит, 2) удостоверение от месторабота (на кредитоискателя и неговите поръчители), 3) попълнена декларация „Семеен бюджет” и 4) документ за самоличност.

Овърдрафтът е друга опция, от която може да се ползва клиентът на УниКредит Булбанк. Банката предлага овърдрафт по картови сметки в лева и във валута.

За да получите право на Овърдрафт по картови сметки в лева трябва да отговаряте на следните условия: да притежавате банкова карта минимум от 3 месеца, редовно да сте получавали трудовото си възнаграждение през последните 6 месеца, да сте на безсрочен трудов договор, размерът на нетното ви трудово възграждение да е минимум 300 лева, да имате преведени две последователни месечни работни заплати по картовата си сметка в УниКредит Булбанк и да осигурите минимален неснижаем остатък по картовата сметка. Максималният размер на овърдрафта по картова сметка е до една нетна месечна заплата, но не повече от 1 000 лева.

Ако желаете да получите Овърдрафт по картова сметка във валута трябва да спазите следните условия: краят за погасяване е 1 година, като имате възможност за продължаване на договора с писмено искане, подадено поне 15 дни преди крайния срок за погасяване. Трябва също така да поддържате договорения минимален неснижаем остатък по картовата сметка, съгласно тарифата. Размерът на овърдрафта варира от минимум 1 000 USD/EUR до максимум 3 000 USD/EUR.

Кредит EUROGRANT

Кредит EuroGrant е предназначен за финансиране на ремонтни дейности по програмата за Енергийна ефективност, подпомогната от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), и визира следните дейности: 1) газифициране, 2) инсталации на газови котли, отоплителни и климатични системи, 3) всякакви видове отоплителни котли, 4) изолация на стени, покриви и подове, 5) подмяна на дограма, 6) облицовка на покриви, 7) саниране на панели, 8) ремонт на санитарни помещения, 9) термопомпени системи – охлаждащи и загряващи, 10) слънчеви колектори за топла вода, 11) всякакви други инвестиции, свързани с подобряване на екслоатационните характеристики на жилищни имоти, извършвани от специализирани търговци.

Максималният размер на кредит EUROGRANT е до 10 000 лева със срок на погасяване до 7 години при лихва 8.45% до 8.75% и възможност за избор между равни месечни вноски или намаляващи плащания. Клиентите могат да ползват до 20% от сумата на кредита като безвъзмездна помощ по програмата на ЕБВР. Банката предлага допълнителни отстъпки в таксите, комисионните и лихвените плащания при ползване на пакетна програма Unico или ако няколко съседи кандидатстват заедно за кредит.

За физическите лица, имащи планове да се възползват от този кредит, е от важно значение да знаят, че за да кандидатстват успешно трябва предварително да изготвят проект, който да бъде одобрен от конкретна фирма.

Физическите лица, които имат депозит в лева или чуждестранна валута в УниКредит Булбанк, могат да изтеглят кредит в размер до 100 % от размера на вложените средства при изключително преференциални лихви. Получаването на Flash Кредит не е обременено с ограничения за възрастта на кредитополучателя или неговите доходи, а разрешението за предоставяне и отпускане на такъв кредит става за един ден.

Лихвата по кредита се формира като към лихвата на депозита се прибави надбавка, в зависимост от размера на депозита:

* от 5 000 до 10 000 USD (или равностойност в лева) - надбавка 5%
* от 10 000 до 20 000 USD (или равностойност в лева) - надбавка 4%
* над 20 000 USD (или равностойност в лева) - надбавка 3%

УниКредит Булбанк осъществява комплексно обслужване на своите клиенти в сферата на разплащанията. Банката открива и води разплащателни сметки в левове и чуждестранна валута (EUR, USD, CHF, GBP) на пълнолетни български и чуждестранни граждани. Също така поддържа опцията Conto Dynamic – разновидност на стандартната разплащателна сметка, която дава възможност за по-висока лихва, ако наличността по сметката се увеличи с 20%. Тогава клиентът получава бонусна лихва, която е 50% от доходността по стандартен едномесечен депозит в УниКредит Булбанк в зависимост от размера и валутата. Натрупаната лихва може да бъде капитализирана или да бъде преведена по сметката на дебитната карта на клиента по желание.

По сметка ContoDynamic може да бъде отпуснат кредит овърдрафт, а за притежателите на стандартна разплащателна сметка съществува опцията да бъдат преобразувани в Conto Dynamic. Сметката може да бъде и част от пакетна програма Unico.

Чековата система в УниКредит Булбанк е изпитано във времето средство за пренасяне на финансови средства, което дава сигурност по време на пътувания в страната и чужбина. Трансферите в чужбина се извършват в минимални срокове, чрез SWIFT система и широката кореспондентна мрежа на първокласни банки.

Продуктовите пакети на УниКредит Булбанк за физически лица предлагат комплексно обслужване в няколко варианта: Unico Light, Unico, Unico VIP, Unico Online, Unico Lex. Предимството да се ползвате от банковите продукти и услуги UNICO е, че получавате:

1) персонален банков консултат
2) имате на разположение разнообразен набор от банкови продукти, избрани така, че максимално да покриват потребностите от банково обслужване
3) ползвате се с услугата плащане на месечните разхози за електричество, телефон, вода и други, както и периодични плащания на наеми, погасителни вноски, членство и т.н.
4) имате възможност да ползвате овърдрафт и изгоден потребителски кредит
5) получавате безплатна застраховка „Злополука” на ЗПАД „Алианц Живот”
6) ползвате се със специални бонуси при пазаруване в над 140 търговски обекта в цялата страна.

Сред продуктите и услугите, които предлага УниКредит Булбанк, са и опциите за инвестиции. Банката предлага няколко подхода за инвестиране:

* инвестиция във взаимни фондове - PIONEER FUNDS/Фондове Пайъниър
* инвестициия в ценни книжа

УниКредит Булбанк предлага професионално управление и инвестиции в ценни книжа на българския и международните капиталови пазари (Лондон, Франкфурт, Ню Йорк, Токио и други).

* структуриран депозит АВАНГАРД

Структурираният депозит Авангард съчетава сигурността на депозитите в УниКредит Булбанк с доходността, създавана от световните капиталови пазари. Средствата се влагат на срочен депозит в УниКредит Булбанк за срок от 2, 3 или повече години. Главницата на депозита, както и минималната доходност за периода на вложението са напълно гарантирани от Банката, а реалната доходност зависи от положителното развитие на световните капиталови пазари. Сред предимствата на структурирания депозит АВАНГАРД са това, че гарантира напълно вложените средства и минимална доходност, потенциалните доходи от инвестицията са необлагаеми и дава пълна прозрачност при формиране на доходността.

Застраховането е една от добрите и утвърдени възможностите за инвестиране в бъдещето. УниКредит Булбанк предлага на клиентите си застрахователни продукти на ЗАД “Алианц България Живот”. Застраховка “Живот” се предлага както като допълнение към продуктите и услугите на УниКредит Булбанк, така и самостоятелно. Банката предлага два вида застраховки: Алианц Динамика – Смесена застраховка „Живот” (спестовна) и Индивидуална застраховка (рентна).

Малък Бизнес

УниКредит Булбанк предлага на малките фирми разнообразна гама от продукти, обхващаща специфичните им нужди. Банката работи комплексно както с необходимостта на фирмите да ръководят своите разплащания (разплащателни сметки, преводи, сметки за специално предназначение, обслужване на работни заплати чрез банкови карти и др.), така и с финансирането им.

УниКредит Булбанк предлага на своите бъдещи клиенти кредитни продукти, съобразени със спецификата на тяхната Small Business дейност. Кредитите се предлагат на конкурентни лихвени нива като са възможни допълнителни отстъпки при закупуване на Пакетна програма Бизнес Лидер.

Оборотни кредити

Стандартен кредит за оборотни средства

Краткосрочен кредит за финансиране потребностите от оборотен капитал, който ще позволи закупуването на суровини и материали. Кредитът се изплаща от месечните постъпления от реализираната продукция. Максималният срок е 18 месеца с възможност за подновяване при първоначалните условия. Максималният гратисен период е 6 месеца. Кредитът може да бъде до 20% от нетните приходи от продажби за предходната година.

Револвиращ кредит

Кредитът е удобно средство за финансиране на транзакции и дейности с цикличен характер и периодични плащания, като вземанията на фирмата са отложени във времето. Фирмата има възможност многократно да усвоява суми до максимално разрешения лимит. Максималният срок е 18 месеца, като е възможно продължаване при първоначалните условия. Максималният размер на кредите е не повече от 20% от нетните приходи за предходната година.

Овърдрафт

Кредитът предоставя улеснение на фирмите за финансиране на потребност от оборотни средства без да са необходими разходооправдателни документи. Максималният размер е до 7% от нетните приходи за предходната година, а максималният срок - 18 месеца с възможност за подновяване при първоначалните условия по кредита.

Инвестиционни кредити

Банката предлага четири различни инвестиционни кредита съобразно целта. Възможни са отстъпки в таските и комисионите при покупка на Пакетна програма „Бизнес Лидер”.

Флекси Кредит

Кредитът предлага гъвкава схема на погасяване като обезпечава инвестиционни инициативи с широк обхват за покупка на дълготрайни активи. Възможно е подновяване на кредита след изтичане на срока. Максималният срок на кредита е 36 месеца, като се финансира до 10% от приходите на фирмата за предходната година.

За закупуване на автомобил

Кредитът е предназначен за закупуване на нов автомобил или употребяван до 4 години. Максималният срок е 60 месеца (пет години) като размерът е до 10% от приходите от продажби на фирмата за предходната година.

За покупка на движими дълготрайни активи

Финансира се покупката на машини и оборудване, офис-оборудване, обзавеждане и други. Максималният срок е 60 месеца с максимален гратисен период от 6 месеца. Размерът е максимум 10% от приходите на фирмата за предходната година.

Ипотечен инвестиционен кредит

Финансира се покупката или строежа на недвижим имот за бизнес-цели - складове, офиси, търговски и производствени помещения, хотели, ресторанти и други. Максималният срок на кредита е 60 месеца с гратисни периоди до 6 месеца при покупка и до 12 месеца при строеж. Кредитът не бива да превишава 10% от приходите на фирмата за предходната година.

Продуктови пакети

Продуктовите пакети, съобразени с нуждите на малкия бизнес, предоставят банкови продукти и услуги на изгодни цени и отстъпки при таксите за обслужване и лихвите при финансиране и лизингови схеми. УниКредит Булбанк предлага на своите клиенти от малкия бизнес 3 възможности за комплексно обслужване:

Бизнес лидер Light

Бизнес лидер Light предоставя до 20% отстъпка от цените на включените банкови продукти и услуги, ползвани поотделно. Пакетът включва: откриването на разплащателна сметка в лева напълно безплатно и без такса за месечно обслужване; 4 броя безплатни левови транзакции на месец; касови тегления/вноски за суми до 2 500 лева дневно – без такси; безплатно онлайн банкиране и ви дава право да си издадете безплатно местна дебитна бизнес карта. Цената на пакета е 11 лв. месечно.

Бизнес лидер Gold

Бизнес лидер Gold предоставя до 50% отстъпка от цените на включените банкови продукти и услуги, ползвани поотделно. Допълнително клиентът получава кредитен лимит от EUR 500 по международна корпоративна кредитна карта и намаление на лихвите и комисионите по кредити и лизинг. Пакетът включва: откриването на разплащателна сметка в лева напълно безплатно и без такса за месечно обслужване; 6 броя безплатни левови транзакции на месец; касови тегления/вноски за суми до 3 500 лева дневно – без такси; безплатно онлайн банкиране; безплатно издаване на международна корпоратвина кредитна карта без годишни такси за обслужване и безплатно издаване на 25 дебитни карти за изплащане на работни заплати на работещите във фирмата без такси за превод на заплатите.

Бизнес лидер Premium

Бизнес лидер Premium предоставя до 60% отстъпка от цените на включените банкови продукти и услуги, ползвани поотделно. Допълнително клиентът получава кредитен лимит от EUR 1000 по международна корпоративна кредитна карта и намаление на лихвите и комисионите по кредити и лизинг. Пакетът включва: откриването на разплащателни сметки в лева и във валута напълно безплатно и без такса за месечно обслужване; 8 броя безплатни левови транзакции на месец; възможност за валутни преводи до Италия в полза на клиенти на UniCredito Italiano Group – без такси и комисионни; касови тегления/вноски за суми до 5 000 лева дневно – без такси; безплатно онлайн банкиране; безплатно издаване на местна дебитна бизнес карта; безплатно издаване на международна корпоратвина кредитна карта без годишни такси за обслужване и безплатно издаване на 25 дебитни карти за изплащане на работни заплати на работещите във фирмата без такси за превод на заплатите.

Корпоративно банкиране

За своите големи корпоративни клиенти Булбанк предлага както фирмени инвестиционни кредити, така и специализирано финансиране на инвестиционни проекти в България. В зависимост от проекта, размерът на инвестицията може да варира между 2 до 50 млн. евро, като при необходимост Булбанк организира синдикиране на кредита или външно съфинансиране с помощта на банки–партньори от групата Уникредит.

Банката предлага инвестиционно финансиране в следните области: сливания/поглъщания на фирми; инвестиционни проекти "на зелено" и проекти за разширяване на дейността; проекти с основно участие на международни финансови институции, private equity и външни инвеститори; рефинансиране на подобни сделки. Булбанк отпуска кредити за оборотни средства, както и кредити под условие за обезпечаване на поети от Банката ангажименти от името на клиента и за негова сметка (издаване на банкови гаранции и/или документарни акредитиви).

Сред другите услуги и продукти, от които са заинтересувани настоящите и бъдещите корпоративни клиенти на УниКредит Булбанк, са:

* Финансовите и капиталовите пазари
* Документарните операции
* Попечителските услуги
* Бюрото Нова Европа
* Електронната търговия


източник: БГ Кредит
Още новини:
УниКредит Груп се присъединява към европейската система „Анализ на риска” на глобалната Асоциацията по управление на риска
УниКредит Лизинг и HVB Hebros Leasing се сляха

Още теми:
Банка Булбанк (Bulbank)
УниКредит Булбанк (UniCredit Bulbank)
УниКредит Лизинг АД (UniCredit Leasing)
<