прати
RSS канал на статиите на БГ Кредит
Меридиан Мач
www.bggp.net
Лаптопи
Real estate
ТИ БИ АЙ ЛИЗИНГ (TBI Leasing)
дата: 2007-05-06


ТИ БИ АЙ ЛИЗИНГ" АД е дружество, създадено през 2002 година, което принадлежи към финансовата група на "TBI България" АД. Това е най-голямата небанкова финансова група в България, част от международната финансова групировка TBIH Financial Services Group, регистрирана в Холандия през 1998 г. "TBI България" АД включва следните компании, специализирани в областта на финансовите и застрахователните услуги:
- ЗПАД "БУЛСТРАД"
- "ЗАД БУЛСТРАД живот" АД
- "Ти Би Ай Здравно осигуряване" АД
- "Пенсионноосигурителна компания ДОВЕРИЕ" АД
- "Ти Би Ай АСЕТ мениджмънт" ЕАД
- "Ти Би Ай ИНВЕСТ" ЕАД
- "Ти Би Ай ЕВРОБОНД" АД
- "Ти Би Ай ДИНАМИК"
- "Ти Би Ай КРЕДИТ" ЕАД
Учредители – акционери на дружеството "ТИ БИ АЙ ЛИЗИНГ" АД са "ТИ БИ АЙ ЕФ" BV, Кралство Холандия и ЗПАД "БУЛСТРАД" АД.

"Ти Би Ай ЛИЗИНГ" АД има съществен пазарен дял в България и предлага клиентски ориентирани програми и форми на лизингово финансиране като TBI Ауто, TBI Рент, TBI Индъстри, TBI Интериор, TBI Строй - съоръжения и TBI Технологии.
За всички програми максималната експозиция (стойността без ДДС и без аванса) по договори за лизинг с един лизингополучател е в общ размер до 480 000 лева.

1) ПРОГРАМА TBI АУТО:
Програмата представлява финансов лизинг на нови и втора употреба леки и лекотоварни автомобили, автобуси, тежкотоварни МПС и специализирана транспортна техника.
Условията за лизинг на нови автомобили, автобуси, тежкотоварни МПС и специализирана транспортна техника са:
- Максимален лизингов период - 60 месеца.
- Минимална авансова вноска - 10 %.
Лизинговата схема може да бъде съобразена със спецификата на бизнеса на лизингополучателите в зависимост от техните нужди и изисквания.
Условията за лизинг на втора употреба автомобили, автобуси, тежкотоварни МПС и специализирана транспортна техника са:
- Сборът от лизинговият период и годината на производство на леки автомобили да не надхвърля 7 години, а на автобуси, тежкотоварни МПС и спец.транспортна техника – 10 години.
- Минимална авансова вноска - 20 - 25 %.
Както при нови, така и при втора употреба МПС и специализирана транспортна техника времето за одобряване на лизинга за стойност до 40 000 лв. е до 48 часа, а над 40 000 лв. - до 72 часа.
Разходите, включени в лизинговата стойност за продажба на нови автомобили, са:
- Регистрация на МПС.
- Годишен технически преглед за първата година.
- Застраховка”Гражданска отговорност”.
- Застраховка „Каско” всички рискове (вкл. ПТП, природни бедствия и за чужбина)
- Маркировка на МПС (за първата година).
- Данък МПС.
- Вписване на договора в ЦРОЗ.
- Нотариално заверени пълномощни за управлението на МПС в страната и чужбина.
Опционално може да бъдат включени:
- Поставяне на аларма (ако не е включена в цената на автомобила).
- Винетна такса.
- Годишен технически преглед за следващите години.
- Застраховка „Зелена карта” при пътуване в чужбина.
- Премии за дозастраховане на МПС (ако има заведени щети и изплащани обезпечения от застрахователя).

2) ПРОГРАМА TBI РЕНТ
Програмата TBI Рент представлява оперативен лизинг на нови леки и лекотоварни автомобили, както и на тежкотоварни МПС. Максималният лизингов период е 36 месеца.
Както и при предишната програма за финансов лизинг, времето за одобряване на лизинга за стойност до 40 000 лв. е до 48 часа, а над 40 000 лв. - до 72 часа.
Лизинговата схема може да бъде съобразена със спецификата на бизнеса на лизингополучателите в зависимост от техните нужди и изисквания.
Разходите, включени в наемната стойност при оперативния лизинг са следните:
- Регистрация на МПС.
- Годишен технически преглед за първата година.
- Застраховка”Гражданска отговорност”.
- Застраховка „Каско”, всички рискове (вкл. ПТП, природни бедствия и за чужбина)
- Данък МПС
- Вписване на договора в ЦРОЗ.
- Нотариално заверени пълномощни за управлението на МПС в страната и чужбина.
- Маркировка на МПС (за първата година).
- Поставяне на аларма (ако не е включена в цената на автомобила).
Опционално може да бъдат включени:
- Винетна такса.
- Годишен технически преглед за следващите години.
- Застраховка „Зелена карта” при пътуване в чужбина.
- Премии за дозастраховане на МПС (ако има заведени щети и изплащани обезпечения от застрахователя).
- Надеждна пътна помощ 24 часа в денонощието.
- Възможност за подмяна на автомобила при инцидент.
Бонуси:
- Застрахователни пакети на TBI Bulstrad.
- Кредитна карта TBI Credit.
- Клубна ЛУКОЙЛ карта за отстъпки при зареждане с гориво.
Дружеството предоставя възможност за закупуване на автомобила на остатъчна стойност след изтичане на периода на оперативния лизинг.

3) ПРОГРАМА TBI ИНДЪСТРИ:
Програмата TBI Индъстри представлява финансов лизинг за ново и втора употреба оборудване на хотели, ресторанти, промишлени дейности, печатни услуги, медицински центрове, телекомуникации, фармация и др.
Условията, които TBI Индъстри предоставя, са следните:
- Максимален лизингов период - 48 месеца.
- Минимална авансова вноска - 20 %.
- Възможност за разсрочване на вноските - сезонни вноски.
- Индивидуални схеми с гратисен период.
- Ниски застрахователни тарифи.
Времето за одобряване на лизинга за стойност на оборудването до 40 000 лв. е до 72 часа, а за стойност над 40 000 лв. - до 5 работни дни.

4) ПРОГРАМА TBI ИНТЕРИОР:
Програмата TBI Интериор представлява финансов лизинг за обзавеждане на офиси, търговски обекти, складове, медико-козметични центрове, центрове за битови и комунални услуги, спортни и балнеологични центрове, развлекателни центрове и др.
Условията, които TBI Интериор предоставя, са следните:
- Максимален лизингов период - 36 месеца,
- Минимална авансова вноска - 20 %.
- Възможност за разсрочване на вноските - сезонни вноски;
- Индивидуални схеми с гратисен период;
- Ниски застрахователни тарифи.
Времето за одобряване на лизинга е до 5 работни дни (при пълна окомплектовка на документите).

5) ПРОГРАМА TBI СТРОЙ - СЪОРЪЖЕНИЯ:
Програмата TBI Строй - съоръжения представлява финансов лизинг за съоръжения от вида на строителна механизация, пътно изграждащи и подържащи системи, строителна техника и съоръжения, машини за производство на строителни материали.
Условията за лизинг при нови съоръжения са следните:
- Максимален лизингов период - 60 месеца,
- Минимална авансова вноска е 10 % - 15%.
Лизинговата схема може да бъде съобразена със спецификата на бизнеса на лизингополучателите в зависимост от техните нужди и изисквания. Времето за одобряване на лизинга е до 5 работни дни (при пълна окомплектовка на документите);
Условията за лизинг при съоръжения втора употреба са следните:
- Сборът от лизинговия период и „възрастта” на съоръженията не трябва да надхвърля 8 години.
- Минимална авансова вноска - от 20 до 30 %.
Времето за одобряване на лизинга е до 5 работни дни (при пълна окомплектовка на документите).

6) ПРОГРАМА TBI ТЕХНОЛОГИИ:
Програмата TBI Технологии представлява финансов лизинг за оборудване на компютърни конфигурации, периферни устройства, преносими компютри, аудио и визуална техника, системи за наблюдение и др.
Условията, които TBI Технологии предоставя са следните:
- Максимален лизингов период - 24 месеца.
- Минимална авансова вноска - 20 %.
- Ниски застрахователни тарифи.
Времето за одобряване на лизинга за стойност до 40 000 лв. е до 72 часа, а над 40 000 лв. - до 5 работни дни.

ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
Процедурата за кандидатстване по всички програми е сходна и включва следните етапи:
- Избор на актива за лизинг.
- Искане за изготвяне на оферта.
- Изработване на оферта и погасителна схема за плащане.
- Набавяне на списъка с документи необходими за сключване на договора за лизинг.
- Одобрение на проекта за лизинговане от "Ти Би Ай Лизинг" АД.
- Сключване на договор за лизинг.
- Придобиване на отдаваното на лизинг имущество от "ТИ БИ АЙ ЛИЗИНГ" АД.
- Предаване на имуществото на лизингополучателя.
Документите, изисквани от дружеството при кандидатстване за лизинг са следните:
1. Нови автомобили
За физически лица:
- Лична карта (копие).
- Искане за отпускане на лизинг (образец).
- Свидетелство за управление на МПС (копие).
За фирми
- Удостоверение за актуално състояние на фирмата, издадено не повече от 20 дни преди момента на кандидатстване за лизинг (копие).
- Декларация за данъчна регистрация (копие).
- БУЛСТАТ - карта (копие).
- Лична карта на законния представител/и или на упълномощеното лице, в случай че договорът за лизинг се подписва от пълномощник (копие).
- Учредителен акт (устав, дружествен договор) на лицето (за юридически лица) - (копие).
- Решение на компетентния орган (Общо събрание, Съвет на директорите и др.) за сключване на договор за лизинг и за упълномощаване на законния или упълномощен представител във връзка със сключването на договора за лизинг, предоставянето на обезпечения и гаранции, даване на съгласие за вписването на договора в ЦРОЗ (за юридически лица) - (оригинал).
- Копие от последната подадена данъчна декларация (копие).
- Искане за отпускане на лизинг (образец).
- Попълнена "Анкетна карта" - по образец (оригинал).
2. Автомобили втора употреба
За физически лица:
- Искане за отпускане на лизинг (образец).
- Попълнена "Анкетна карта" - по образец (оригинал).
- Лична карта (копие).
- Свидетелство за правоуправление на МПС (копие).
- Последен фиш за работната заплата или служебна бележка от работодателя.
- Оферта или спецификация от доставчика с пълно описание на ППС и точна стойност с включен ДДС.
За фирми
- Искане за отпускане на лизинг (образец).
- Попълнена "Анкетна карта" - по образец (оригинал).
- Оферта или спецификация от доставчика с пълно описание на ППС и точна стойност с включен ДДС.
- Кратка презентация на фирмата - сфери на дейност, пазари, клиенти, контрагенти, конкуренти.
- Решение за регистрация на фирмата, карта по БУЛСТАТ, удостоверение за данъчна регистрация, декларация за данъчна регистрация (първоначална и ДДС).
- Удостоверение за актуално правно състояние на фирмата, издадено не по рано от 20 (двадесет) дни от датата на искането за лизинг.
- Учредителен акт, устав (актуален), учредителен договор, учредителни протоколи (в зависимост от вида на дружеството).
- Решение на компетентния орган за сключване на договор за лизинг и за упълномощаване на законния или упълномощен представител във връзка със сключването на договора и даване на съгласие за вписването му ЦРОЗ (оригинал). Ако се учредява ипотека или залог, решението трябва да обхваща и тях.
- Копие от личната карта на представляващите.
- Счетоводен баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за паричните потоци и за последните две години и към актуален период - месец, тримесечие, шестмесечие и деветмесечие на настоящата година; Копие от подадените данъчни декларации за последната 1 (една) година; Прогнозни отчети за приходите и разходите (оперативни и финансови) и прогнозни парични потоци за срока на лизинга.
3. Оборудване
За физически лица:
- Искане за отпускане на лизинг (образец).
- Попълнена "Анкетна карта" - по образец (оригинал).
- Лична карта (копие).
- Последен фиш за работната заплата или служебна бележка от работодателя.
- Оферта или спецификация от доставчика с пълно описание на оборудването и точна стойност с включен ДДС.
За фирми
- Искане за отпускане на лизинг (образец).
- Попълнена "Анкетна карта" - по образец (оригинал).
- Оферта или спецификация от доставчика с пълно описание на оборудването и точна стойност с включен ДДС.
- Кратка презентация на фирмата - сфери на дейност, пазари, клиенти, контрагенти, конкуренти.
- Решение за регистрация на фирмата, карта по БУЛСТАТ, удостоверение за данъчна регистрация декларация за данъчна регистрация (първоначална и ДДС).
- Удостоверение за актуално правно състояние на фирмата, издадено не по рано от 20 (двадесет) дни от датата на искането за лизинг.
- Учредителен акт, устав (актуален), учредителен договор, учредителни протоколи (в зависимост от вида на дружеството).
- Решение на компетентния орган за сключване на договор за лизинг и за упълномощаване на законния или упълномощен представител във връзка със сключването на договора и даване на съгласие за вписването му ЦРОЗ (оригинал). Ако се учредява ипотека или залог, решението трябва да обхваща и тях.
- Копие от личната карта на представляващите.
- Счетоводен баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за паричните потоци и за последните две години и към актуален период - месец, тримесечие, шестмесечие и деветмесечие на настоящата година; Копие от подадената данъчна декларация за последната 1 (една) година; Прогнозни отчети за приходите и разходите (оперативни и финансови) и прогнозни парични потоци за срока на лизинга.
- Копие на сключени дългосрочни търговски договори, сертификати, лицензи, както и договори с основните доставчици, клиенти, наемодатели, наематели и други документи свързани с дейността на дружеството.
Всички документи за юридически лица, които не се представят в оригинал, следва да бъдат подписани от управителя и заверени с печат на фирмата с дата и текст "Вярно с оригинала".

Централен офис:
София 1421
Ул.”Димитър Хаджикоцев” 52-54
Тел: 02 / 8163 961; 8163 962; 8163 963

източник: БГ Кредит
Още новини:
2007 – рекордна година за Райфайзен-Лизинг Интернешънъл
ЕИБ предоставя 50 млн. евро на Райфайзенбанк (България) и Райфайзен Лизинг България
Лизинг без такса финансиране предлага Райфайзен
Райфайзен Лизинг удвои активите си към 31 декември 2007г.
Райфайзен Лизинг удвои пазарния си дял през 2006г.

Още теми:
Порше Лизинг БГ ЕООД (Porsche Leasing)
Hypo Alpe-Adria-Leasing ЕООД
Ай Би Ти Лизинг (IBT Leasing)
Алианц Лизинг & Сървисиз
БИ ЕМ Лизинг АД (BM Leasing)
<