прати
RSS канал на статиите на БГ Кредит
Меридиан Мач
www.bggp.net
Лаптопи
Real estate
БНП Париба България
дата: 2008-04-24


БНП Париба България е лицензиран клон на групата БНП Париба и действа на територията на страната от 1994 година. Това, което знаем за групата БНП Париба, е, че тя е работи в областта на банковите и финансови продукти, има силни позиции в Азия и присъствие във Съединените щати. Групата има пазарна капитализация от над 80 млрд. евро, а основните й бизнес направления са корпоративно и инвестиционно банкиране, банкиране на дребно и управление на активи. БНП Париба изградила международна банкова мрежа в над 85 страни и има 150 500 служители, от които 118 700 са в Европа.

През 2007 г. БНП Париба се нарежда на 6-то място в света в банковия сектор и е банка №1 във Франция според класациите на Forbes. БНП Париба е и сред 10-те водещи банки в света по сливания и придобивания според Thompson Financial (2006 г.). БНП Париба получава различни отличия от световните класации. Някои от тях са:
Най-добра институция за деривати върху акции - Risk Magazine - 2007 г.
Най-добра институция за структурирани продукти в света - Euromoney - 2006 г.
Най-добра банка в търговия с петрол/енергия - Trade & Forfaiting Review - 2006 г.
Най-добър организатор на проектно финансиране - Project Finance Magazine - 2006 г.
Най-добра банка за корпоративни облигации с висок рейтинг - Credit Magazine - 2006 г.
Институция на годината за хибридни продукти - Structured Products magazine - 2006 г.

БНП Париба България
Въпреки че присъства в България от 1994 г., БНП Париба България работи на пълни обороти от няколко години. Понастоящем БНП Париба С.А. - клон София обслужва държавни и финансови институции, сред които както големи, така и средни компании и структури от главните сектори на икономиката. Банката предлага пълна гама от продукти в областта на търговското и инвестиционноо банкиране и персонализирани финансови решения.

Услугите и продуктите на БПН Париба България са насочени към големи и средни корпоративни клиенти, към обслужване на финансови и публични институции и изготвяне на индивидуални решения за клиента, спомагащи за постигане на неговите търговски цели. Банката развива концепция „обслужване на едно гише” и предлага пълна гама от търговски и инвестиционни банкови продукти и услуги.

БНП Париба България се радва на отличия през изминалите години, някои от които са:
1999 г. - Награда „Златна Мартеница” за бързо растящо финансиране и подкрепа на българския бизнес;
2000 г. Банка на годината (2 група);
2005 г. Най-добра институция за сливания и придобивания (Euromoney Magazine Award);
2006 г. Сделка на годината за проектно финансиране (Emerging Markets);
2006 г. І-ва награда за Българския Форум на Бизнес Лидерите за социално отговорен бизнес.

БНП Париба България работи с екип от над 100 служители и предоставя услуги в следните сфери:
- енергетика, борсови стоки и търговско финансиране;
- проектно и структурно финансиране;
- експортно финансиране;
- деривати върху акции и книжа с фиксирана доходност;
- валутна търговия;
- международни емисии на дълг;
- синдикирани кредити;
- краткосрочно и инвестиционно финансиране за корпоративни клиенти;
- сливания и придобивания, приватизация.

Финансиране на бизнеса

А. Секюритизация
БНП Париба разполага с дългогодишен опит в областта на секюризацията.

Б. Финансиране на стоково производство
БНП Париба е една от банките, които участват в бизнеса с петрол през средата на 70-те години, и оттогава насам предоставят финансиране в енергийната сфера. При експортното финансиране БНП Париба предлага корпоративно или структурирано финансиране. Банката разполага с дългогодишен опит в проучването на петролни възможности и работа със сурови материали както в експортирането, така и с оглед финансирането на проекти.

В. Проектно финансиране
Става дума за финансиране на активи в енергийния бизнес или инфраструктурния сектор на дългогодишна база. Изплащането на финансирането е обезпечено от опериращия cash-flow на проекта, като не е необходимо пълно обезпечаване от страна на акционерите.

Г. Експортно финансиране
БНП Париба работи с международни банки и екипи в Париж, Амстердам/Брюксел, Франкфурт, Лондон, Мадрид, Милано, Ню Йорк, Сеул, Токио и Цюрих. Това са офиси на банката, които имат правомощията да структурират и управляват глобално финансово експортиране на кредити с подкрепата на 28 експортиращи кредитни агенции.


Д. Синдикирани кредити
БНП Париба предага дистрибуция и търгуване на синдикирани кредити за корпоративни и финансови клиенти и финансови спонсори. Банката осъщестявава синдикиране на проектни и структурирани кредити, финансирания в областта на медия-телекоми и ливъридж, финансиране на стоково производство и други кредитни продукти. БНП Париба работи също в областта на вторичните продажби и търгуването с кредити.

Е. Acquisition Finance and Loan Structuring (AFLS)
БНП Париба предлага кредитно финансиране на корпоративни сливания. AFLS структурира и подрежба транзакциите, дори когато кредитният пакет комбинира стари задължения, capex финансиране, револвиращи и субординирани кредити. Финансирането може да съдържа финансови продукти, отпуснати от други бизнес линии. В партньорство с отдела за Синдикирани кредити и Търговския отдел, AFLS може да предостави финансиране до 100 %.


Ж. Левъридж финансиране
Левъридж финансиране работи с финансови операции за придобиване и е насочено към инвеститори и частни индивидуални финансови компании.

З. Медия телекомуникации
В областта на финансиране на телекомункациите БНП Париба има дългогодишен опит. Банката предлага финансово консултиране, структуриране и дистрибуция на всички нива на финансиране - от самото начало през стари кредитни задължения, джъбно кредити, рефинансирания, субординирани кредити и т.н.

И. Финансиране в сферата на недвижимите имоти
БНП Париба съсредоточава своите интереси във финансирането на професионалисти и инвеститори в областта на недвижимите имоти. Банката предлага разнообразие от финансови възможности.

Й. Финансиране на авиацията
През 2007 г. БНП Париба е наградена за иновативно финансиране на авиацията за трети пореден път. Банката има отличие и като иноватор в лизиниговането през 2005 г. и 2007 г.

БНП Париба има дългогодишен опит във финансирането на авиационния сектор, като понастоящем разполага с над 100 клиента в цял свят. Активите й включват повече от 600 търговски самолета от най-големите компании.

К. Ипотечни кредити
Банката предлага разноообразни условията по кредитите в зависимост от възможностите на кредитоискателя и спецификите на бизнеса, за който става дума. Основните характеристики са следните: срок на договора до 12 години, финансиране между 60 до 95 % при лихвен процент - фиксиран или плаващ; обезпечаването се определя в зависимост от индивидуалния случай - от първичен приоритет е ипотекиране на актива.

При съфинансиране или експортиране на кредит, основните характеристики, които БНП Париба предлага са следните:
- Срок на договора - до 12 години;
- Размерът на финансирането е до 80 %;
- Лихвеният процент се определя на база всеки месец като може да е фиксиран или плаващ;
- Обезпчение - в зависимост от индивидуалния случай.
Изплащането на кредитното задължение обикновено става в течение на целите 12 години.

Л. Лизингова компания БНП Париба
Компанията е със седалище в Далас и разполага с два квалифицирани екипа. Лизинговата компания се занимава с управление и структуриране на неданъчно ориентирани оперативен и финансов лизинг, насочен към сферата на недвижимото имущество и техническо оборудване.

М.Финансиране на оборудване
а/ Лизинг
Основни характеристики:
- Срок на договора - от 3 до 5 години.
При изтичане на договора клиентът може да придобие собствеността върху актива при изпълнение на съответните изисквания за това. Предимствата на лизинга са: всички разплащания по лизинга могат да се отчетат като разход преди облагане с данък, гъвкаво възвръщане на средствата; добра финансова възможност и придобиване на собственост върху оборудването.
б/ Под наем
Основни характеристики:
- Срок на договора - от 2 до 5 години.
При вземането под наем клиентът няма право да придобие собствеността върху наетото оборудване, докато продавачът може да го изкупи обратно в края на договора за наем. Предимства: наемателят може да отчете като разход преди облагане с данък разходите си за наем и не съществуват грижи относно препродажбата или възстановяването на оборудването.източник: БГ Кредит
Още новини:
5.9% лихва за кредит Автомобил от Алианц Банк България
60% увеличение на базата данни отчита кредитното бюро на Експириън в България през 2007г.
60% увеличение на базата данни отчита кредитното бюро на Експириън в България през 2007г.
Deutsche Bank България реализира проекти за над 1,5 млрд. евро през 2007 година
Moody’s присъди на Райфайзенбанк (България) ЕАД рейтинг Baa3/P3 с положителна перспектива

Още теми:
Агенциите за кредитен рейтинг в България
Агенциите за кредитен рейтинг в България (продължение)
БНП Париба България
България Лизинг ООД
Деруик Асет Мениджмънт – България ООД
<