Банка ДСК предлага нов продукт – срочен влог „ДСК Палитра”

От 7 април т.г. Банка ДСК въвежда нов продукт – срочен влог „ДСК Палитра”.

Влогът може да бъде открит в лева, евро и щатски долари. Титуляр на влога може да бъде всяко пълнолетно физическо лице, като минималните суми за неговото откриване са 2 000 валутни единици.

Срокът на влога е 6 месеца, със служебно подновяване на срока.

Лихвените периоди са шест, всеки с трайност 1 месец. Лихвеният процент нараства за всеки следващ лихвен период. След изтичането на първоначално договорения срок олихвяването за следващия 6-месечен период се повтаря по първоначалната схема.

Лихвената надбавка за суми от и над 30 000 лева/евро е 0,5%, приложима за всяко от лихвените нива както през първоначалния, така и през подновения срок.

Лихвата се изплаща в края на всеки лихвен период, т.е. месец, чрез капитализиране. Начислената лихва се прибавя към внесената сума и през следващия лихвен период лихва се начислява върху общата сума.

Възможно е довнасяне на суми до края на третия месец на първоначално договорения срок и до края на третия месец на служебно подновения срок чрез внасяне на пари в наличност или чрез прехвърляне на суми от други влогове и сметки в Банка ДСК..

При частично теглене на сума или при предсрочно закриване на влога не се изплаща лихва за непълния период.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *