Печалбата на ТБ Алианц България за миналата година с ръст от 28,7 на сто

Нетната печалба на ТБ Алианц България за 2006 година се увеличава с 28,7% на годишна база до 9,23 млн. лв., показват данните от отчета на дружеството, представен от БФБ – София.

Активите на банката възлизат на 945,28 млн. лв. в края на миналата година, докато към 31 декември 2005 г. са били 709,22 млн. лв. Нетните кредити на нефинансови институции и други клиенти са в размер на 406,48 млн. лв., като се повишават с 83,8% за година. Депозитите достигат до 785,26 млн. лв., в сравнение с 562,18 млн. лв. преди година.

Нетният лихвен доход на финансовата институция за миналата година е в размер на 25,34 млн. лв. спрямо 16,17 млн. лв. за предходния отчетен период. От оборотен портфейл банката реализира загуба на стойност 1,02 млн. лв. при печалба от 3,03 млн. лв. за 2005 г.

 

Основният капитал на ТБ Алианц България е 31,5 млн. лв. след извършеното през септември 2006 г. увеличение. Собственият капитал към края на миналата година е 62,83 млн. лв., спрямо 41,9 млн. лв. 12 месеца по-рано.

На БФБ – София се търгуват две петгодишни облигационни емисии на банката. Първата е с падеж на 27 октомври 2009 г. и годишен купон от 5,75%, а втората е с падеж на 23 декември 2010 г. и годишна лихва от 3,75%.

ТБ Алианц България е част от структурата на Алианц България холдинг, в която влизат още застрахователните дружества ЗПАД Алианц България, ЗАД Алианц България Живот и Енергия, пенсионно-осигурителното дружество ПОД Алианц България и България Нет АД.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *