Български Кредит – ипотечни, жилищни и бизнес кредити. Кредитни калкулатори

Български Кредит – ипотечни, жилищни и бизнес кредити. Кредитни калкулатори

Кредитните калкулатори имат чисто информативна функция и резултатите, получени от тях, могат значително да се различават от условията по кредитите, предлагани от банките.