Български Кредит – ипотечни, жилищни и бизнес кредити. Кредитни калкулатори

Каква сума мога да взема?
С помощта на този калкулатор ще може да изчислите приблизителната сума, която можете да вземете като кредит, след като се вземат предвид Вашите приходи и разходи. Моля, имайте предвид, че тази сума е приблизителна и може да има други фактори, влияещи на сумата на кредита.
Въведете вашият доход, разходи и детайли по кредита, след което натиснете „Изчисли“.
Семейно положение Неженен/неомъжена
Семеен/Семейна
Тип Бизнес кредит
Потребителски
Доход
Нетен доход след данъци
Нетен доход след данъци 2
(ако има такъв)
Друг доход след данъчно облагане
(ако има такъв)
Доход от наеми, акции и лихви
(ако има такъв)
Разходи
Вноски по бизнес кредит
(ако има такъв)
[за месец]
Вноски по други кредити
(ако има такъв)
[за месец]
Кредитен лимит по кредитни карти
(ако има такъв)
Съжителстващи лица
(ако има такъв)
Забележка: Други режийни разходи се калкулират като процент от дохода.
Кредитни детайли
Годишна лихва по кредита  [%]
Срок по кредита
 
[Години]  [Месеци]

Приблизителната сума, която можете да вземете е

Калкулаторът и калкулациите извършени за изчисляване на приблизителният рамер на кредита са относителни.